# چیستان

چیستان

پاسخ دهید جایزه بگیرید: توش آب میریزند. برعکسش کنیم خودشه؟! واحد اندازه گیری. برعکسش خیلی خطرناکه؟! ریشه دارد ولی رشد نمیکند؟!
/ 7 نظر / 24 بازدید